برج ستاره

برج ستاره

برج ستاره در 19 طبقه مشتمل بر40 واحد آپارتمان و 28 واحد تجاری مجزا در خيابان خالد اسلامبولي (وزرا) احداث شده است