مجموعه مهستان

مجموعه مهستان

اين مجتمع شامل 4واحد مسکوني ويلايي در خيابان مهستان شهرک غرب احداث گرديده است.